Sao Mộc

NASA đã công bố những hình ảnh mới về Sao Mộc, được chụp bởi Tàu vũ trụ Juno