Cầu Kiso-no-Ohashi ở Narai, Nhật Bản

Cầu Kiso no Ohashi là cây cầu dạng trống hình vòng cung tuyệt đẹp bắt qua sông Naraigawa, được xây dựng vào năm 1991. Kiso no Ohashi tự hào là cây cầu không chân lớn hàng đầu Nhật Bản, được làm bằng gỗ Bách Nhật Bản có tuổi thọ hơn 300 năm tuổi.