Cầu Saru-hashi

Cầu Saruhashi là cây cầu dạng “drawbridge” bắt qua sông Katsuragawa chảy qua địa phận thành phố Otsuki tỉnh Yamanashi. Cầu “drawbridge” là một loại cầu được xây dựng vào thời Edo, không sử dụng chân cầu mà toàn bộ cây cầu được nâng đỡ bởi 4 lớp dầm bên dưới, nhô ra từ 2 bên đầu cầu. Hiện tại, cầu Saruhashi được cố định phần nền bằng bê tông nên đảm bảo tính an toàn. Cây cầu này được vẽ trong tác phẩm “Shokoku Dōchū Kane no Waraji” của họa sĩ Jippensha Ikku, “Koyo Saruhashi no Zu” của Ando Hiroshige – họa sĩ tranh Phù Thế Hội thời Edo.